Chat offline
Potvrzuji, že jsem seznámen s ochranou osobních údajů *

Půjčka na bydlení


70 000 Kč
1 000 000 Kč
300 000
000 Kč
1 rok
12 let
7
let

Se stejnou splátkou můžete získat až 0 000 Přepočítat

Úroková sazba
Description
Úroková sazba  %

Měsíční splátka

Bonusová sazba  % p.a.

Položky označené * jsou povinné
Jméno
Uveďte ve formátu: Jan
Příjmení
Uveďte ve formátu: Novák
E-mail
Uveďte ve formátu: jan.novak@example.cz
ano
ne

Potvrzuji, že mnou uvedené údaje budou pravdivé a stisknutím tlačítka "Sjednat telefonicky" nebo "Sjednat online" prohlašuji, že jsem se seznámil/a s Informacemi o zpracování osobních údajů.

Prohlašuji, že nejsem Politicky exponovaná osoba.
Politicky exponovaná osoba je fyzická osoba působící ve významné veřejné funkci nebo fyzická osoba s takovou osobou příbuzná či v partnerském vztahu. Pokud takovou osobou jste, obraťte se prosím se sjednáním půjčky na kteroukoli naši pobočku.
Sjednat online

Jste-li naším klientem, o půjčku můžete požádat jednodušeji přes Smartbanking nebo Internetové bankovnictví

/
Rodné číslo
Uveďte ve formátu: 123456 / 7890
Prohlášení o odvodu daně (daňové rezidenci)
ano
ne
Místo narození

Trvalá adresa
Trvalá adresa – PSČ
Uveďte ve formátu: 10100
Trvalá adresa – město/obec
Uveďte ve formátu: Praha
Ulice
Uveďte ve formátu: Brněnská
orientační
Stejná jako trvalá
Jiná
Kontaktní adresa
Nebydlíte-li nyní na uvedené trvalé adrese, zvolte “Jiná”
Kontaktní adresa
Kontaktní adresa – PSČ
Uveďte ve formátu: 10100
Kontaktní adresa – město/obec
Uveďte ve formátu: Praha
Kontaktní adresa – ulice
Uveďte ve formátu: Brněnská
orientační
Číslo občanského průkazu
Uveďte ve formátu: 123456789.
neomezeně
ano
ne
Společné jmění manželů
Zvolte „ne“, máte-li úplně nebo částečně rozděleno společné jmění manželů
z toho
osob bez příjmu
Počet členů domácnosti
Uveďte počet členů, kteří s vámi žijí v domácnosti, a z nich zvolte počet, kteří nemají jakýkoliv příjem.
Další krok
Zdroj příjmu
Zvolte hlavní zdroj příjmu. Máte-li příjmů více, zvolte poté „přidat další příjem“, který uveďte.
IČO
Uveďte ve formátu: 01234567 (IČO musí obsahovat 8 číslic, chybějící číslice doplňte zleva nulami.
Název zaměstnavatele
Uveďte obchodní název zaměstnavatele.
na dobu neurčitou
na dobu určitou
Čistý měsíční příjem
Uveďte svou prokazatelnou čistou měsíční mzdu za poslední 3 měsíce.
ano
ne
nemám IČO
IČO
Uveďte ve formátu: 01234567 (IČO musí obsahovat 8 číslic, chybějící číslice doplňte zleva nulami.
Daňová evidence (výdajové paušály)
Daňová evidence (skutečné náklady)
Účetnictví
Údaje z posledního daňového přiznání
Pole 101 z daňového přiznání (příloha číslo 1).
Pole 102 z daňového přiznání (příloha číslo 1).
Pole 44 z daňového přiznání.
Výše důchodu
Uveďte svůj starobní důchod nebo invalidní důchod (3. stupeň).
Výše státní podpory
Uveďte výši přidělené státní podpory.

Zadali jste, že váš příjem je nulový.

V případě, že máte zaměstnání, zadejte svůj zdroj příjmu.

Přehled o příjmech

Další krok

Výdaje

Životní a penzijní připojištění
Uveďte souhrnnou částku, kterou měsíčně odvádíte na životní pojištění a penzijní připojištění.
Stavební spoření
Uveďte částku, kterou měsíčně odvádíte na stavební spoření.
Splátky půjček
Uveďte souhrnnou částku, kterou měsíčně splácíte své stávající půjčky od banky nebo nebankovní společnosti, včetně půjček obchodních řetězců, hobby center a telekomunikačních společností.
Celkové limity kreditních karet a povolených přečerpaní
Uveďte souhrnnou částku limitů daných produktů.
Uveďte částku dalších pravidelných měsíčních výdajů (soudně nařízené apod.)
Další výdaje
Uveďte částku dalších pravidelných měsíčních výdajů (soudně nařízených apod.).
Splátky úvěrů
Uveďte souhrnnou částku, kterou měsíčně splácíte své stávající úvěry.
Celkové limity podnikatelských kreditních karet a povolených přečerpání
Uveďte souhrnnou částku limitů daných produktů.
Výdaje související s příjmy z podnikání
Uveďte z daňového přiznání předchozího období.
Celkové závazky z podnikání
Uveďte z daňového přiznání předchozího období.
Ztráta za předcházející zdaňovací období
Uveďte z daňového přiznání předchozího období.

Ostatní

Pro práci
Pojištění úmrtí nebo trvalé invalidity, ztráty příjmu.
Pro zdraví
Pojištění úmrtí nebo trvalé invalidity, pracovní neschopnosti.
Pro všechno
Pojištění úmrtí nebo trvalé invalidity, ztráty příjmu, pracovní neschopnosti.
Žádné
Den měsíční splátky
Zvolte z nabízených dní v měsíci. První splátka úvěru proběhne v kalendářním měsíci následujícím po čeprání úvěru.
Stisknutím tlačítka „Přejít na rekapitulaci“ prohlašuji, že nejsem osobou se zvláštním vztahem k bance ve smyslu zákona o bankách.
„Především členové představenstva, vedoucí zaměstnanci, členové dozorčí rady či osoby ovládající banku, osoby s kvalifikovanou účastí na ovládajících osobách a členové vedení těchto osob (podle § 19 zákona o bankách).
Stisknutím tlačítka „Přejít na rekapitulaci“ prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé a přesné. Jsem informován/-a, že o této žádosti ČSOB rozhoduje automatizovaným zpracováním. Prohlašuji, že jsem byl/-a seznámen/-a s Informacemi o zpracováním osobních údajů, které obsahují zejména má práva vztahující se ke zpracování údajů včetně práv souvisejících s automatizovaným rozhodováním, zejména právo na přezkoumání rozhodnutí, a podmínky na ochranu práv. Informace jsou k dispozici na http://www.csob.cz/osobni-udaje
Stisknutím tlačítka „Přejít na rekapitulaci“ žádám, aby ČSOB použila data z mého běžného platebního účtu týkající se mých příjmů a výdajů k vyhodnocení úvěruschopnosti k této žádosti.
Stisknutím tlačítka „Přejít na rekapitulaci“ Prohlašuji, že jsem se seznámil/-a s a
Přejít na rekapitulaci

200 Kč

Zvolili jste variantu zákl/Standardní/rozš.

6 %

1006

%

0 %

Poplatek za zpracování: 0

Poplatek za správu úvěru: 0

Odeslat žádost o půjčku

Když pravidelně splácíte alespoň tříletou půjčku, vrátíme vám každou 12. splátku, a tím se dostanete na bonusovou sazbu.
Nejedná se o návrh smlouvy ani předsmluvní informace podle zákona č. 257/2016 Sb. Jde pouze o orientační výpočet, konkrétní parametry úvěru budou uvedeny v předsmluvních informacích a smlouvě o úvěru.

Vaše data jsou zabezpečena šifrováním a bezpečnostním certifikátem

Reprezentativní příklady

ČSOB Půjčka na cokoliv ve výši 150 000 Kč se splatností 5 let: RPSN 9,3 %, pevná úroková sazba 8,9 % p.a., měsíční splátka 3 107 Kč, celkem k úhradě 186 420 Kč. Každou 12. splátku vám ihned vracíme. Za předpokladu dodržení sjednané délky splácení dostanete zpět dostanete celkem 15 535 Kč a úroková sazba (bonusová) zohledňující vrácení splátek pak činí 5,2 % p.a. Vracení splátek se týká úvěrů se splatností 3 roky a více.

ČSOB Půjčka na lepší bydlení ve výši 300 000 Kč se splatností 9 let: RPSN 8,2 %, pevná úroková sazba 7,9 % p.a., měsíční splátka 3 891 Kč, celkem k úhradě 420 228 Kč. Každou 12. splátku vám ihned vracíme. Za předpokladu dodržení sjednané délky splácení dostanete zpět celkem 35 019 Kč a úroková sazba (bonusová) zohledňující vrácení splátek pak činí 5,8 % p.a. Vracení splátek se týká úvěrů se splatností 3 roky a více.

ČSOB Refinancování půjček ve výši 300 000 Kč se splatností 7 let: RPSN 9,3 %, pevná úroková sazba 8,9 % p.a., měsíční splátka 4 812 Kč, celkem k úhradě 404 208 Kč. Každou 12. splátku vám ihned vracíme. Za předpokladu dodržení sjednané délky splácení dostanete zpět celkem 33 684 Kč a úroková sazba (bonusová) zohledňující vrácení splátek pak činí 6,2 % p.a. Vracení splátek se týká úvěrů se splatností 3 roky a více.

ČSOB Půjčka po ruce ve výši 50 000 Kč s minimální povinnou měsíční splátkou ve výši 1 250 Kč: úvěr je sjednán na dobu neurčitou, pohyblivá úroková sazba 10,9% p.a., RPSN 11,5 %, celkem k úhradě 52 725 Kč za předpokladu splacení 12 měsíčními splátkami v průměrné výši 4 393,75 Kč.

Nejedná se o návrhy na uzavření smluv.

Doba splácení a max. RPSN

ČSOB Půjčka na cokoliv má dobu splácení min. 12 a max. 96 měsíců. RPSN max. 14,8 %.

ČSOB Půjčka na bydlení má dobu splácení min. 12 a max. 144 měsíců. RPSN max. 13,7 %.

ČSOB Refinancování půjček má dobu splácení min. 12 a max. 120 měsíců. RPSN max. 17,1 %.

Půjčka po ruce je sjednávána na dobu neurčitou. RPSN max. 11,5 %.