Chat offline
Potvrzuji, že jsem seznámen s ochranou osobních údajů *
Bez poplatků

Půjčka po ruce

10 000 Kč
80 000 Kč
20 000
000 Kč

Minimální splácení

měsíčně
 Kč měsíčně

Střední splácení

měsíčně
 Kč měsíčně

Rychlé splácení

měsíčně
 Kč měsíčně
RPSN 11,5 %
Peníze můžete čerpat opakovaně
Úroky platíte jen z vyčerpané částky
Neplatíte žádné poplatky
Splácíte pořád stejně, ať čerpáte kolik chcete, pokud se nerozhodnete jinak
K půjčce můžete mít i kartu pro snadné čerpání i platby v obchodech
Položky označené * jsou povinné
Jméno
Uveďte ve formátu: Jan
Příjmení
Uveďte ve formátu: Novák
E-mail
Uveďte ve formátu: jan.novak@example.cz
ano
ne

Potvrzuji, že mnou uvedené údaje budou pravdivé a souhlasím se zpracováním svých osobních údajů, jak je uvedeno v Informacích o zpracování osobních údajů, se kterými jsem se seznámil/a. *

Prohlašuji, že nejsem Politicky exponovaná osoba.
Politicky exponovaná osoba je fyzická osoba působící ve významné veřejné funkci nebo fyzická osoba s takovou osobou příbuzná či v partnerském vztahu. Pokud takovou osobou jste, obraťte se prosím se sjednáním půjčky na kteroukoli naši pobočku.
Sjednat online

Jste-li naším klientem, o půjčku můžete požádat jednodušeji přes SmartBanking nebo InternetBanking 24

/
Rodné číslo
Uveďte ve formátu: 123456 / 7890
Prohlášení o odvodu daně (daňové rezidenci)
ano
ne
Místo narození

Trvalá adresa
Trvalá adresa – PSČ
Uveďte ve formátu: 10100
Trvalá adresa – město/obec
Uveďte ve formátu: Praha
Ulice
Uveďte ve formátu: Brněnská
orientační
Stejná jako trvalá
Jiná
Kontaktní adresa
Nebydlíte-li nyní na uvedené trvalé adrese, zvolte “Jiná”
Kontaktní adresa
Kontaktní adresa – PSČ
Uveďte ve formátu: 10100
Kontaktní adresa – město/obec
Uveďte ve formátu: Praha
Kontaktní adresa – ulice
Uveďte ve formátu: Brněnská
orientační
Číslo občanského průkazu
Uveďte ve formátu: 123456789.
neomezeně
ano
ne
Společné jmění manželů
Zvolte „ne“, máte-li úplně nebo částečně rozděleno společné jmění manželů
z toho
osob bez příjmu
Počet členů domácnosti
Uveďte počet členů, kteří s vámi žijí v domácnosti, a z nich zvolte počet, kteří nemají jakýkoliv příjem.
Další krok
Zdroj příjmu
Zvolte hlavní zdroj příjmu. Máte-li příjmů více, zvolte poté „přidat další příjem“, který uveďte.
IČO
Uveďte ve formátu: 01234567 (IČO musí obsahovat 8 číslic, chybějící číslice doplňte zleva nulami.
Název zaměstnavatele
Uveďte obchodní název zaměstnavatele.
na dobu neurčitou
na dobu určitou
Čistý měsíční příjem
Uveďte svou prokazatelnou čistou měsíční mzdu za poslední 3 měsíce.
ano
ne
nemám IČO
IČO
Uveďte ve formátu: 01234567 (IČO musí obsahovat 8 číslic, chybějící číslice doplňte zleva nulami.
Daňová evidence (výdajové paušály)
Daňová evidence (skutečné náklady)
Účetnictví
Údaje z posledního daňového přiznání
Pole 101 z daňového přiznání (příloha číslo 1).
Pole 102 z daňového přiznání (příloha číslo 1).
Pole 44 z daňového přiznání.
Výše důchodu
Uveďte svůj starobní důchod nebo invalidní důchod (3. stupeň).
Výše státní podpory
Uveďte výši přidělené státní podpory.

Zadali jste, že váš příjem je nulový.

V případě, že máte zaměstnání, zadejte svůj zdroj příjmu.

Přehled o příjmech

Další krok

Výdaje

Životní a penzijní připojištění
Uveďte souhrnnou částku, kterou měsíčně odvádíte na životní pojištění a penzijní připojištění.
Stavební spoření
Uveďte částku, kterou měsíčně odvádíte na stavební spoření.
Splátky půjček
Uveďte souhrnnou částku, kterou měsíčně splácíte své stávající půjčky od banky nebo nebankovní společnosti, včetně půjček obchodních řetězců, hobby center a telekomunikačních společností.
Celkové limity kreditních karet a povolených přečerpaní
Uveďte souhrnnou částku limitů daných produktů.
Uveďte částku dalších pravidelných měsíčních výdajů (soudně nařízené apod.)
Další výdaje
Uveďte částku dalších pravidelných měsíčních výdajů (soudně nařízených apod.).
Splátky úvěrů
Uveďte souhrnnou částku, kterou měsíčně splácíte své stávající úvěry.
Celkové limity podnikatelských kreditních karet a povolených přečerpání
Uveďte souhrnnou částku limitů daných produktů.
Výdaje související s příjmy z podnikání
Uveďte z daňového přiznání předchozího období.
Celkové závazky z podnikání
Uveďte z daňového přiznání předchozího období.
Ztráta za předcházející zdaňovací období
Uveďte z daňového přiznání předchozího období.

Ostatní

Pro práci
Pojištění úmrtí nebo trvalé invalidity, ztráty zaměstnání.
Pro zdraví
Pojištění úmrtí nebo trvalé invalidity, pracovní neschopnosti.
Pro všechno
Pojištění úmrtí nebo trvalé invalidity, ztráty zaměstnání, pracovní neschopnosti.
Žádné
Den měsíční splátky
Zvolte z nabízených dní v měsíci. První splátka úvěru proběhne v kalendářním měsíci následujícím po čeprání úvěru.
Prohlašuji, že nejsem osobou se zvláštním vztahem k bance ve smyslu zákona o bankách. *
„Především členové představenstva, vedoucí zaměstnanci, členové dozorčí rady či osoby ovládající banku, osoby s kvalifikovanou účastí na ovládajících osobách a členové vedení těchto osob (podle § 19 zákona o bankách).
Souhlasím s platnými Obchodními podmínkami pro ČSOB Spotřebitelské úvěry se kterými jsem se seznámil/a.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto Souhlasu.
Prohlašuji, že nemám nesplacené závazky vůči státním úřadům, vůči mé osobě neprobíhá insolvenční řízení, v posledních pěti letech proti mně nebyla vedena exekuce, nejsou proti mně vedeny soudní spory v souvislosti s případnou podnikatelskou činností. Prohlašuji, že nejsem osobou se zvláštním vztahem k bance podle zákona o bankách. Prohlašuji, že jsem o svém úmyslu uzavřít smlouvu o úvěru informoval/a svojí manželku/manžela a mám její/jeho souhlas.
Přejít na rekapitulaci

200 Kč

Zvolili jste variantu zákl/Standardní/rozš.

%

0 %

Poplatek za zpracování: 0

Poplatek za správu úvěru: 0

Odeslat žádost o půjčku
Nejedná se o návrh smlouvy ani předsmluvní informace podle zákona č. 257/2016 Sb. Jde pouze o orientační výpočet, konkrétní parametry úvěru budou uvedeny v předsmluvních informacích a smlouvě o úvěru.